Stavebná firma | SKIntex

Rodinné domy

Naším hlavným zameraním sú  rodinné domy. Zákazníkom ponúkame bezplatné a nezáväzné poradenstvo ako aj približnú predbežné kalkuláciu ceny. Výstavbu rodinných domov ako aj iných podobných objektov prevádzame na kľúč. To znamená že sú tam zarátané všetky práce, vrátane výkopových prác, inžinierskych sietí, čističky odpadu, vodovodu, kanalizácie, elektrických rozvodov, osadenia okien, maľovania, stavby strechy a podkrovia, […]

Staviame Vaše sny